Kancelaria Walczak, Sitarska

Usługi

Nasza Kancelaria zapewni Państwu
kompleksową obsługę prawną w zakresie:

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Walczak, Sitarska Spółka Partnerska

Siedziba:

Ul. Zimowa 75 B
05-500 Nowa Iwiczna

Biuro:

ul. Tarnowiecka 41
04-174 Warszawa

NIP: 7010355122
Regon: 146315242
KRS: 0000432657

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego