Kancelaria Walczak, Sitarska

Badania Kliniczne

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w obszarze związanym z prowadzeniem badań klinicznych. W szczególności świadczymy pomoc prawną na rzecz Ośrodków Badawczych oraz samych Badaczy. W ramach doradztwa prawnego związanego z prowadzeniem badań klinicznych oferujemy szerokie spektrum usług.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Walczak, Sitarska Spółka Partnerska

Siedziba:

Ul. Zimowa 75 B
05-500 Nowa Iwiczna

Biuro:

ul. Tarnowiecka 41
04-174 Warszawa

NIP: 7010355122
Regon: 146315242
KRS: 0000432657

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego