Kancelaria Walczak, Sitarska

O Nas

Wsparcie

Współcześnie wszystkie dziedziny życia są regulowane przez zbiory przepisów, kodeksy oraz inne akty normatywne.

Jeżeli mają Państwo problem w różnych obszarach ustawodawstwa, to pomoc znajdziecie w Kancelarii Prawnej Walczak, Sitarska. Zapewniamy kompleksową pomoc Klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Nasi radcowie reprezentują Klientów przed sądami, a także jednostkami administracji publicznej.

Klientom indywidualnym oferujemy doradztwo, sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń i zastępstwo procesowe. Dla Klientów biznesowych kancelaria KRPWS świadczy kompleksową obsługę gwarantującą bezpieczeństwo funkcjonowania ich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług kancelarii KRPWS

Doświadczenie

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe daje Państwu gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, rzetelności oraz skuteczności podejmowanych przez nas działań.

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny tak, aby uzyskać jak najlepsze rozwiązanie w zleconych sprawach. Obsługę prawną dla naszych Klientów wykonujemy z najwyższą jakością i starannością. Zapobiegamy powstawaniu problemów, a te już powstałe rozwiązujemy rzetelnie, szybko i skutecznie

Działamy zgodnie z zasadami etyki radcy prawnego. Zapewniamy zachowanie poufności danych i informacji uzyskanych od naszych Klientów w związku z udzielaną pomocą prawną.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed sądami, reprezentację przed organami administracji publicznej, prowadzenie negocjacji i mediacji a także opracowywanie projektów dokumentów prawnych.

Posiadamy doświadczenie zawodowe w obsłudze firm m. in. z branży budowlanej oraz prawa nieruchomości zarówno po stronie wykonawców, deweloperów jak i indywidualnych Klientów czy branży medycznej w szczególności w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Walczak, Sitarska Spółka Partnerska

Siedziba:

Ul. Zimowa 75 B
05-500 Nowa Iwiczna

Biuro:

ul. Tarnowiecka 41
04-174 Warszawa

NIP: 7010355122
Regon: 146315242
KRS: 0000432657

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego