Nasza Kancelaria zapewni Państwu kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 

 • Prowadzenia badań klinicznych

W ramach zdobytej wiedzy w obszarze badań klinicznych świadczymy pomoc prawną w zakresie opiniowania, negocjowania oraz finalizowania umów na prowadzenie badań klinicznych ze Sponsorami oraz CRO.

 

 • Sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych,
Posiadamy bogate doświadczenie w konstrukcji wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w których Państwa interesy będą odpowiednio zabezpieczone.

 

Sporządzania pozwów, apelacji i zażaleń oraz reprezentowania Klientów w postępowaniach przed sądami

W Państwa imieniu wniesiemy sprawę do sądu oraz będziemy ją poprowadzić na każdym etapie postępowania.

 

 •  Prawa administracyjnego

 

Doradzimy Państwu w  zakresie prawa administracyjnego, w Państwa imieniu wniesiemy odwołanie od decyzji administracyjnej jak i będziemy reprezentować Państwa w postępowaniach przez sądami administracyjnymi,

 

 • Rejestracji spółek

Przy naszej pomocy założycie Państwo spółkę. W tym celu przygotujemy dla Państwa wszelkie niezbędne dokumenty jak: projekt umowy spółki, uchwały wspólników oraz pozostałe dokumenty w postaci regulaminu zarządu czy rady nadzorczej. Zajmiemy się również procesem rejestracji spółki we właściwym sądzie.

 

 • Sporządzania opinii prawnych

Pomożemy Państwu w analizie problemów prawnych poprzez przygotowywanie opinii czy analiz prawnych, które pozwolą na prawidłową ocenę stanu faktycznego.

 

 • Windykacji należności

Pomożemy Państwu odzyskać należności od dłużników zarówno poprzez sporządzanie wezwań do zapłaty jak i w ramach postępowań egzekucyjnych będących następstwem wygranych spraw sądowych.

 

 

 

Kancelaria realizuje działania w następujących obszarach:

 

 • Prawo cywilne i gospodarcze;
 • Prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowoadminstracyjne;
 • Spółki handlowe;
 • Nieruchomości;
 • Prawo spółdzielcze, własność lokali, wspólnota mieszkaniowa;
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Ochrona konkurencji i konsumentów;
 • prawo autorskie;
 • Spory sądowe, mediacja i arbitraż

 

 


Kancelaria Radców Prawnych Walczak Sitarska Spółka Partnerska

mail: anna.walczak@krpws.pl, tel.: 512 935 592 |   mail: eliza.sitarska@krpws.pl, tel.: 512 935 582 
ul. Tarnowiecka 41 | 04-174 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 7010355122